Traditionellt Ekolod

Ett traditionellt ekolod sänder ut en ljudpuls som "studsar" på botten och sedan tillbaka till ekolodets sändare/mottagare. Genom att ha kunskap kring hur ljud färdas i vatten beräknas sedan hur långt signalen har färdats och vattendjupet kan bestämmas. Detta är givetvis en kraftigt förenklad bild av hur ett modern ekolod fungerar men i all sin enkelhet är det så de gör.

Datan man samlar in med ett ekolod kan sedan användas för att göra fina 3D-modeller eller kanske tvärsnittsdiagram som på pedagogiskt sätt visar hur botten ser ut.

/djup-3d-svart.jpg

 

 /tvarsnitt.jpg

 

Genom att analysera signalerna ytterliggare kan man även beräkna hur hård eller mjuk botten är. Kartor som visar bottens relativa hårdhet kallas även Back scatter kartor. Dessa är ett fantastiskt verktyg för exempelvis biologer som vill hitta en viss typ av miljöer (exempelvis mjukbottnar eller berg). I bilden nedan är blå ytor mjukare än de gröna och ju gulare det gröna är desta hårdare botten representerar färgen.

/backscatter-lovbank-3d-svart.jpg