Välkommen!

 

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten ansvarar för recipientkontrollen i Hanöbukten. Detta innebär att vi kontinuerligt genomför ett stort antal undersökningar av såväl kemiska som biologiska parametrar. Förbundet är en sammanslutning av sju kommuner, två industrier, tre vattendragsförbund och en hamn. Arbetet sker i samarbete med Blekingekustens vattenvårdsförbund.

Programmet utförs i samråd med de myndigheter som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Programmet ska ge underlag för planering, åtgärder och övervakning av miljön i västra Hanöbukten och dess tillrinningsområde. Själva undersökningarna utförs av Niras AB på uppdrag av förbundet.

På de olika flikarna finns information om den provtagning som genomförs, hur resultaten ser ut och vilka undersökningar som förbundet jobbar med utöver själva recipientkontrollprogrammet. Om du har frågor om vårt arbete är du välkommen att kontakta vår ordförande eller sekreterare på nedanstående mailadresser:

Ordförande Öjvind Hatt: ojvind.hatt (@) olofstrom.se

Sekreterare Ulrika Hedlund: ulrika.hedlund (@) kristianstad.se