Välkommen!

/ahus-inlopp-header.jpg

 

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten är en sammanslutning av sju kommuner, två industrier, tre vattendragsförbund och en hamn. Förbundets syfte är att övervaka miljön i västra Hanöbukten. Detta sker i samarbete med Blekingekustens vattenvårdsförbund.

Programmet utförs i samråd med de myndigheter som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Programmet ska ge underlag för planering, åtgärder och övervakning av miljön i västra Hanöbukten och dess tillrinningsområde. Själva undersökningarna utförs av Linnéuniversitetet på uppdrag av förbundet.

En stor del av de undersökningar som görs i Hanöbukten visas på den interaktiva karta som finns här. I kartan (som har tagits fram med hjälp av medel från den Lokala Naturvårdssatsningen, LONA) finner du information om en stor del av de undersökningar som har gjorts i Hanöbukten. Kartan visar allt från undervattensfilmer till resultat från ekolodsmätningar och provfisken.

 

Redo att utforska livet under ytan i Hanöbukten?

/image003.png

 

 

Saknar du något?

Denna sida finns för dig. Tveka inte att kontakta sidans administratörer. Enklast görs detta genom att skicka ett mejl via formuläret som finns under fliken "KONTAKTA OSS".

  

 

 

 

Bilden visar inloppet till Åhushamn. ©RRphotography2015