Välkommen!

/ahus-inlopp-header.jpg

 

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten är en sammanslutning av sju kommuner, två industrier, tre vattendragsförbund och en hamn. Förbundets syfte är att övervaka miljön i västra Hanöbukten. Detta sker i samarbete med Blekingekustens vattenvårdsförbund.

Programmet utförs i samråd med de myndigheter som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Programmet ska ge underlag för planering, åtgärder och övervakning av miljön i västra Hanöbukten och dess tillrinningsområde. Själva undersökningarna utförs av Linnéuniversitetet på uppdrag av förbundet.

Bilden visar inloppet till Åhushamn. ©RRphotography2015