Extra undersökningar

Vattenvårdsförbundets grundläggande uppdrag är att genomföra undersökningar enligt vårt beslutade provtagningsprogram. Förutom detta genomför förbundet även andra undersökningar  i Hanöbukten. Dessa undersökningar bekostas av förbundets medlemmar och syftar till att öka kunskapen om miljön i vår del av Hanöbukten. För vissa projekt har förbundet beviljats ekonomiska bidrag från Havs- och Vattenmyndigheten eller fått statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA-medel). Nedan finns rapporter från de extra undersökningar som förbundet genomfört de senaste åren:

algtoxiner-i-blamussla-2021.pdf

algtoxiner-i-skrubba-2018.pdf

undersokning-av-mikroplast-i-hanobukten-2017.pdf

marinbiologiska-undersokningar-2016.pdf

marinbiologiska-undersokningar-2015.pdf

 provfiske-vastra-hanobukten-2014.pdf

undersokning-av-vaxt-och-djurplankton-2013.pdf

provfiske-vastra-hanobukten-2013.pdf