Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

 

I vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten ingår två industrier, en hamn, ett regemente med övnings- och skjutfält utmed kusten, de tre kustkommunerna, fyra kommuner en bit in från kusten samt vattenvårdsförbunden för de vattendrag som mynnar i västra Hanöbukten. En representant för Länsstyrelsen i Skåne län är adjungerad till förbundets styrelse. Styrelsen håller i förbundets verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen sammanträder cirka fem gånger per år, och har fortlöpande kontakter däremellan. Styrelsen har utsett tre personer till Hanöbuktskommittén, som samordnar verksamheten mellan förbundet och Blekinge kustvatten- och luftvårdsförbund.

Under år 2022 har styrelsen haft följande sammansättning:

 

Ordförande:

Øjvind Hatt, Bromölla kommun

Vice ordförande:

Ola Petersson, Stora Enso Paper AB, Nymölla Bruk

Kassör:                              

Emma Isacsson, Hässleholms kommun

Sekreterare:

Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun

Ledamot:

Per Håkanson, Tomelilla kommun

Ersättare:                                                                      

Hans Lindström, Stora Enso Paper AB, Nymölla Bruk

Peter Boström, Tomelilla kommun

Adjungerad:                       

Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen i Skåne län

 

Genom att klicka HÄR kommer du till förbundets stadgar.