Aktuellt

Vattenvårdsförbundets årsmöte kommer att äga rum den 24 maj i Kristianstad. Kontakta förbundets sekreterare för mer information.

 

Under hösten 2022 kommer vattenvårdsförbundet att arrangera en föreläsning som handlar om miljön i Hanöbukten. Mer information kommer!