Aktuellt

 

Digitala åtgärdsunderlag

Vattenmyndigheterna har tagit fram digitala åtgärdsunderlag . De digitala åtgärdsunderlagen ska underlätta för handläggare på kommuner och länsstyrelser att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten. Underlagen har ett tematiskt upplägg och knyter ihop åtgärdsprogrammet med miljökvalitetsnormerna och databasen VISS. Underlagen utgår från avrinningsområde och är indelade efter olika verksamheter. Underlagen finns här: Digitala åtgärdsunderlag