Årsrapporter

Årsrapporter i pdf format.

Klicka på länkarna för att ladda ned rapporterna.

Årsrapport 2022: hanorapport2022.pdf

Årsrapport 2021: hanoerapport2021.pdf

Årsrapport 1998: hanobukten-1998.pdf

Årsrapport 1999: hanobukten-1999.pdf

Årsrapport 2000: hanobukten-2000.pdf

Årsrapport 2001: hanobukten-2001.pdf

Årsrapport 2002: hanobukten-2002.pdf

Årsrapport 2003: hanobukten-2003.pdf

Årsrapport 2004: hanobukten-2004.pdf

Årsrapport 2005: hanobukten-2005.pdf

Årsrapport 2006: hanobukten-2006.pdf

Årsrapport 2007: hanobukten-2007.pdf

Årsrapport 2008: hanobukten-2008.pdf

Årsrapport 2009: hanobukten-2009.pdf

Årsrapport 2010: hanobukten-2010.pdf

Årsrapport 2011: hanobukten-2011.pdf

Årsrapport 2012: hanobukten-2012.pdf

Årsrapport 2013: hanobukten-2013.pdf

Årsrapport 2014: hanobukten-2014.pdf

Årsrapport 2015: hanobukten-2015.pdf

Årsrapport 2016: hanobukten-2016.pdf

Årsrapport 2017: hanobukten-2017.pdf

Årsrapport 2018: hanobukten-2018.pdf

Årsrapport 2019: arsrapport-hanobukten-2019.pdf

Årsrapport 2020: arsrapport-2020_compressed-komprimerad.pdf

Samlingsrapport för åren 1990-2007: hanobukten-1990-2007.pdf

Samlingsrapport för åren 1990-2015: hanobukten-1990-2015.pdf