Vattenkemi

Genom att klicka på kartbilden nedan kan du ta del av insamlad Hydrografisk data (vattenkemi, siktdjups- och temperaturmätningar). Ett nytt fönster med denna information öppnas.

  

 /image005.jpg